روان کننده‌های پی‌وی‌سی (PayaLub)

  • روان کننده داخلی (PayaLub GMO)
  • روان کننده داخلی (PayaLub GDO)
  • روان کننده خارجی (PayaLub PEW)
  • روان کننده خارجی (PayaLub EBS)