صابون های فلزی:

نام محصول
کد محصول کاربرد شکل فیزیکی مشخصات فنی
باریم/کادمیم/زینک PayaStab BCZ 2121L پایدار کننده ویژه چرم مصنوعی پی وی سی مایع TDS
باریم/کادمیم/زینک PayaStab BCZ 2141 L پایدارکننده ویژه انواع گرانول مایع TDS
نام محصول
کد محصول
کاربرد شکل فیزیکی مشخصات فنی
کلسیم/زینک PayaStab CZ 2370P پایدار کننده ی بهداشتی گرانول پی وی سی خمیری TDS
کلسیم/زینک VinyloStab CZ 55 L پایدار کننده بهداشتی برای گرانول های شفاف و نیمه سخت مایع TDS
نام محصول کد محصول کاربرد شکل فیزیکی مشخصات فنی
پتاسیم/زینک PayaStab KZ 2424L فعال کننده ی عامل فومزا در برخی از کاربردها مانند چرم مصنوعی مایع TDS

پایدار‌کننده‌های پودری تک فلزی ویژه پی‌ و‌ی سی و کابردهای فراوان دیگر :

نام محصول کد محصول
استئارات کلسیم  PayaStab CSC 600
استئارات روی PayaStab ZS 1000
استئارات باریم PayaStab BaS
استئارات کادیوم PayaStab CdS
استئارات سرب PayaStab PbS (NLS & DBLS)
استئارات لیتیم PayaStab LiS

error: Content is protected !!