پایدار کننده‌های کامپاند شده پایه سرب که براساس کاربردشان فرموله می‌شوند یا به سفارش مشتری طراحی و تولید می‌شوند:

 

پایدار کننده‌های کامپاند جهت سیم و کابل

 

 • گرید T1 یا کامپاند عایق 70 درجه: (PayaPak PB 5170)
 • گرید T2 یا کامپاند عایق 90 درجه: (PayaPak PB 5170)
 • گرید T3 یا کامپاند عایق 105 درجه: (PayaPak PB 5170)

 

پایدارکننده‌های کامپاند جهت پروفیل پنجره

 

 • کامپاند ویژه پروفیل‌های سفید: (PayaPak PB 8250)
 • کامپاند ویژه پروفیل رنگی: (PayaPak PB 8250)

 

پایدار کننده‌های کامپاند جهت ورق فوم

 

 • کامپاند ویژه ورق‌های فوم ضخیم (PayaPak PB 8050)
 • کامپاند ویژه ورق‌های فوم نازک (‌PayaPak PB 8050)

 

پایدار کننده‌های کامپاند جهت اتصالات لوله

 

 • کامپاند ویژه اتصالات لوله سایز بزرگ ()
 • کامپاند ویژه اتصالات لوله سایز ریز ()

 

سایر پایدار کننده‌های پایه سرب

 

 • پایدار کننده ویژه نوار لبه ()
 • پایدار کننده پروفیل معمولی ()
 • پایدار کننده ویژه …. ()

 

error: Content is protected !!