Polyethylene Wax uses and properties – Caustic Soda Flake | Calcium Chloride | LABSA | Texapone

پلی اتیلن وکس:

پلی اتیلن وکس محصول جانبی پلی اتیلن با جرم مولکولی بالا یا HDPE است. برای تولید این واکس، از HDPE به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شودکه جرم مولکولی آن معمولاً بین 2000 تا 4000 است. ابتدا زنجیره های کوتاه را از HDPE توسط فرایند های مختلف مانند تجزیه شیمیایی جداسازی میکنند. سپس، زنجیره‌های کوتاه شده جهت خالص‌سازی به راکتور مناسبی منتقل می‌شوند. این راکتور توسط حرارت و گرما حلال را جدا می‌کند، به‌طوری که پلی اتیلن وکس با خلوص بالا به شکل پودر یا پرک (FLAKE) تولید می‌شود.

کاربرد:

این محصول در صنایع متنوعی از جمله EVA، ABS، PE و PVC به کار می‌رود. در حوزه صنعت PVC به‌عنوان یک روان‌کننده غیرقطبی یا (External Lubricant) عمل می کند. این ویژگی باعث می‌شود که به‌عنوان یک لایه محافظ بین دستگاه و PVC عمل کرده و از چسبندگی مواد به یکدیگر جلوگیری نماید. در نتیجه، در فرآیند تولید PVC، باعث بهبود عملکرد و جلوگیری از سوختگی می‌گردد. اما، با توجه به طبیعت غیرقطبی این ماده، سازگاری مطلوبی با PVC را ارائه نمی‌دهد.

 

پلی اتیلن وکس به دو روش تولید میشود:
  1. سنتز
  2. ضایعات پلی اتیلن با جرم مولکولی بالا

روش سنتز  نسبت به استفاده از ضایعات HDPE به دلیل ایجاد سازگاری بیشتر با PVC و یکنواخت بودن جرم مولکولی، که به بهبود روند تولید منجر می‌شود از مزایای بیشتری برخوردار است اما روش دوم از لحاظ اقتصاددی گزینه بهتری است.

دوز مصرف:

مصرف این ماده به دلیل ناسازگاری در  PVCبا برخی محدودیت‌ها روبه‌رو است. میزان مصرف این وکس به‌طور مستقیم به نوع محصول و کاربرد آن وابسته است. در فرمولاسیون کامپاندهای PVC هم نرم و هم سخت در صورتی که شفافیت محصول نهایی از اهمیت بالایی برخوردار باشد حداکثر تا 0.4 P.h.r از این نوع وکس میتوان استفاده کرد در صورتی که شفافیت محصول نهایی اهمیتی نداشته باشد بسته به میزان کربناتی که استفاده میشود تا  1.5 P.h.r  میتوان در فرمولاسیون استفاده کرد.