kategorize edilmemiş

DOP için alternatif plastigeçiriciler

Plastigeçiriciler: Plastigeçiriciler, plastiklerin esnekliğini ve işlenebilirliğini artıran katkılardır ve farklı uygulamalara uygun hale getirirler. Geniş bir plastigeçirici yelpazesi içinde, Dioktil Ftalat (DOP) yaygın bir plastikleştirici olarak kullanılır. DOP Plastigeçirici: DOP’un polivinil klorür (PVC) ürünlerindeki temel işlevlerinden biri esneklik ve yumuşaklık sağlamaktır. Bu özelliği elde etmek için uygun bir miktar kullanım gerekir (5 P.h.r’nin üzerinde). DOP, polimer zincirlerinin, boşluklar ve aralarında oluşan boşluklar yaratır. Bu boşluklar, polimer zincirleri arasındaki moleküler kuvvetleri azaltmaya yardımcı olur ve onların

ادامه مطلب
kategorize edilmemiş

kalay bazlı stabilizatör

kalay bazlı stabilizatör PVC bileşiğinin düşük ısı direnci vardır ve PVC’nin işlem sırasında ısı nedeniyle yanmasını önlemek için ısı stabilizatörleri kullanılır. PVC için en iyi ısı stabilizatörleri kalay bazlıdır. Kalay bazlı stabilizatörler, merkaptil ve karboksilat içerir. Merkaptil bazlı stabilizatörler, metil kalay merkaptil, butil kalay merkaptil ve oktil kalay merkaptil gibi sert PVC kaplamalı farmasötik ambalajlar için uygundur. Karboksilat bazlı stabilizatörler ise metil kalay karboksilat, butil kalay karboksilat ve oktil kalay karboksilat içerir. :Kalay bazlı stabilizatörlerin

ادامه مطلب
kategorize edilmemiş

epoksi soya fasulyesi yağı

epoksi soya fasulyesi yağı ( Payaflex ESO 60 )  olarak bilinen epoksi soya yağı, sarı renkte bir sıvıdır ve rengi ne kadar az sarımsı olursa, yağın kalitesi o kadar yüksek olur. Soya yağı oksidasyon yoluyla epoksi haline getirilir. Bu yağın PVC ile uyumluluğu, çift bağların epoksiye dönüşümüne bağlı olarak artar ve yağın iyot değeri azalırken oksiren sayısı artar. Epoksi soya yağının uygun PVC ile %95 uyumluluğu için iyot değeri 6’dan az olmalıdır. Eğer bu değer

ادامه مطلب
error: Content is protected !!