روغن سویای اپوکسی 60 (Payaflex ESO 60) به عنوان یک مایع زرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرچه زردی آن کمتر باشد، روغن بهتری خواهد بود. در اثر اکسیداسیون، روغن سویا به شکل اپوکسی تغییر می‌یابد. افزایش باندهای دوگانه در اپوکسی، سازگاری آن با PVC را افزایش می‌دهد و همچنین عدد یدی و عدد اکسیران آن تغییر می‌کند. برای سازگاری 95 درصدی با PVC، عدد یدی باید کمتر از 6 باشد و اگر این عدد کمتر از 3 باشد، سازگاری 100 درصدی است.

از کاربردهای این روغن می‌توان به دیوارپوش، کفپوش، بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی، روکش سیم و کابل، شیلنگ‌های آبیاری و غیره اشاره کرد. این نرم‌کننده در فرمولاسیون PVC سخت و نرم استفاده می‌شود. مصرف معمول در فرمولاسیون PVC سخت 1-3 phr و در PVC نرم 1-5 phr است. می‌توان مقدار پلاستی‌سایزرها را بر اساس SF (جایگزینی یا Substitute Factor) نسبت به DOP اندازه‌گیری کرد که برای روغن سویای اپوکسی حدوداً 1.1 است، به این معنی که برای جایگزینی با روغن DOP، 10 درصد بیشتر از این روغن استفاده می‌شود.

روغن سویای اپوکسی در فرمولاسیون PVC علاوه بر نقش نرم‌کنندگی، نقش Co_Stabilizer را نیز ایفا می‌کند. با استفاده از استابیلایزر باریم_کادمیم_زینک (Payastab BCZ 2121 و Payastab BCZ 4141)، خصوصیات و عملکرد خوبی نشان می‌دهد. این روغن تاثیر هم‌افزایی با پایدارکننده‌های فلزی مانند ترکیبات کلسیم_زینک (Payastab CZ 2370P) و قلع (Payastab MT19) دارد. روغن سویای اپوکسی به عنوان استابلایزر با ثبات حرارتی بالا در دراز مدت همراه با ثبات نوری خوبی عمل می‌کند. این روغن ارزان، غیرسمی و سازگار با محیط زیست است و مقاومت در برابر حرارت، نور، نفوذپذیری، فراریت، سختی، سرعت تخریب و مهاجرت کمی دارد. (Payaflex ESO-65) جایگزین مناسبی برای نرم‌کننده‌هایی از جمله DOP محسوب می‌شود زیرا از روغن DOP به دلیل سمی بودن می‌توان استفاده نکرد، به ویژه در بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی.