روغن سویای اپوکسی  ( Payaflex ESO 60 ) یک مایع زرد رنگ است که هر چه میزان زردی این روغن کم تر باشد، روغن مرغوب تر است. روغن سویا در اثر اکسیداسیون به اپوکسی تبدیل می شود. هرچه باندهایی دو گانه بیشتری به اپوکسی تبدیل شوند، سازگاری این روغن با PVC بیشتر شده، عدد یدی روغن کاهش و عدد اکسیران آن افزایش می یابد. عدد یدی مناسب برای روغن سویای اپوکسی برای سازگاری ۹۵ درصدی با PVC باید کمتر از ۶ باشد اگر این عدد کمتر از ۳ باشد سازگاری ۱۰۰% است.

از کاربرد های این روغن بعنوان مثال میتوان دیوار پوش،کف پوش، بسته بندی مواد غذایی دارویی، روکش سیم و کابل، شیلنگ های آبیاری و… را نام برد . این نرم کننده در فرمولاسیون PVC  سخت و نرم کاربرد دارد. معمولا در فرمولاسیون PVC سخت 1_3 phr  و در PVC نرم 1_5 phr  مصرف می شود. از طرفی می توان مقدار پلاستی سایزر ها را بنا بر میزان قدرت نرم کنندگی هر پلاستی سایزر نسبت به DOP اندازه گیری کرد که به این معیار نسبت جایگرینی یا Substitute factor  ( SF ) می گویند و مقدار آن برای DOP عدد 1 است، اگر مقدار آن بیشتر از یک باشد یعنی برای رسیدن به  Shore A  یکسان با DOP میزان بیشتری از پلاستی سایزر لازم است . SF روغن سویای اپوکسی برابر 1.1 است یعنی برای جایگزینی با روغن DOP لازم است که 10 درصد بیشتر از این روغن استفاده کرد.

نقش روغن سویای اپوکسی در فرمولاسیون :

این ماده در PVC علاوه بر نقش نرم کنندگی، نقش Co_Stabilizer دارد . با استابیلایزر باریم _ کادمیم _ زینک ( Payastab  BCZ 2121 & Payastab BCZ 4141 )  خصوصیات و عملکرد خوبی را نشان می دهد. این روغن اثر هم ‌افزایی در کنار پایدار کننده‌های فلزی مانند ترکیبات کلسیم _ زینک ( Payastab CZ 2370P ) و قلع (Payastab  MT19 ) دارد. این روغن بعنوان استابلایزر ثبات حرارتی بالایی در دراز مدت همراه با ثبات نوری خوبی ایجاد می کند. روغن سویای اپوکسی شده ترکیبی ارزان قیمت، غیر سمی، سازگار با محیط زیست است. این نرم کننده مقاومت در برابر حرارت، نور، نفوذپذیری، فراریت، سختی ، سرعت تخریب، مهاجرت کمی دارد. (Payaflex ESO-65) جایگزین مناسبی برای نرم کننده‌هایی از جمله DOP محسوب می‌شود زیرا از روغن DOP بدلیل سمی بودن نمی توان در بسته بندی مواد غذایی و دارویی استفاده کرد.