پایدارکننده‌های قلع

از نوع مرکاپتاید (Tin Mercaptide)

 

  • متیل تین مرکاپتاید (Payastab MT-19)
  • بوتیل تین مرکاپتاید (Payastab BTM-404)
  • اوکتیل تین مرکاپتاید (Payastab OTM-804)

 

 

استبلایزر قلع

استابلایزر قلع ماده ای بی رنگ است برای ثبات حرارتی PVC که علاوه برپایداری حرارتی , رنگ اولیه خوب و شفافیت بالایی را در کامپاند PVC ایجاد می کند و از آن در فرایند های اکستروژن , تزریق و کاربرد های نرم و شفاف می توان استفاده کرد و جز پایدار کننده های حرارتی پر کاربرد در صنعت PVC است . استابلایزر قلع را می توان با استابلایزر های دیگر مانند کلسیم زینک بصورت ترکیبی استفاده کرد تا اثر هم افزایی برکامپاند PVC داشته باشد .

از نوع کربوکسیلات (Tin Cabroxilate)

 

  • متیل تین کربوکسیلات (Payastab MTC-188)
  • بوتیل تین کربوکسیلات (Payastab BTC-408)
  • اوکتیل تین کربوکسیلات (Payastab OTC-808)
error: Content is protected !!