پلی اتیلن وکس: پلی اتیلن وکس محصول جانبی پلی اتیلن با جرم مولکولی بالا یا HDPE است. برای تولید این واکس، از HDPE به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شودکه جرم مولکولی آن معمولاً بین 2000 تا 4000 است. ابتدا زنجیره های کوتاه را از HDPE توسط فرایند های مختلف مانند تجزیه شیمیایی جداسازی میکنند. سپس، زنجیره‌های کوتاه شده جهت خالص‌سازی به راکتور مناسبی منتقل می‌شوند. این راکتور توسط حرارت و گرما حلال را جدا می‌کند،